پیام خود را ارسال و اطلاعات مربوطه را کسب کنید.

شرکت بهار آفرین خراسان

خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر ۲۰ نیشابور، شهرک صنعتی خیام، کارآفرین جنوبی ۱، واحد ۷۱۴

تلفن کارخانه

05143268560


فروش

09153662646


شبکه های اجتماعی