پیام خود را ارسال و اطلاعات مربوطه را کسب کنید.

شرکت بهار آفرین خراسان

خراسان رضوی، مشهد، کیلومتر ۲۰ نیشابور، شهرک صنعتی خیام، کارآفرین جنوبی ۱، واحد ۷۱۴

تلفن کارخانه

05143268560


مرکز پخش

مشهد، بازار سپاد، انتهای خیابان دوم، فاز مواد غذایی، غرفه ۱۱۰

تلفن تماس

09150502646


شبکه های اجتماعی